OFERTA

OFERTA

GEODEZJA

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne.
W wachlarzu wykonywanych przez nas prac znajdą Państwo:

- sporządzanie map do celów projektowych
- podziały i scalenia działek
- wytyczanie granic działek
- pomiary powierzchni i kubatury nieruchomości
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu
- kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji
- inwentaryzacje architektoniczne
- pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
- wykazy zmian gruntowych
- mapy do celów prawnych
- kompleksową obsługę geodezyjną budowy dróg
- doradztwo

WYCENA

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wszelakiej wyceny nieruchomości. Dzięki temu oferujemy:
- wycenę wartości nieruchomości lokalowych
- wycenę wartości nieruchomości gruntowych
- wycenę wartości nieruchomości zabudowanych
- wycenę wartości nieruchomości rolnych
- wycenę wartości praw, odszkodowań czy nakładów
- doradztwo

Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości do celów:
- bankowo-hipotecznych
- kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości
- przetargowych
- ubezpieczenia nieruchomości